Disclaimer
Zoek

Disclaimer

 

Indien u het algemene gedeelte van www.nvmp.nl bezoekt, worden geen persoonsgegevens verzameld. Onze programmatuur stelt ons in staat de online- en internetactiviteit van bezoekers, zoals de datum en de duur van uw bezoeken op de site, te traceren. U gaat ermee akkoord en machtigt www.nvmp.nl om aanvullende gegevens van u te verzamelen, teneinde de hierboven aangegeven doelstellingen te behalen en om u een nog betere service te bieden, aangepast aan uw wensen.

De medewerkers van www.nvmp.nl en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. (Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen). (www.nvmp.nl heeft de verwerking van gegevens aangemeld bij de College Bescherming Persoonsgegevens, conform de toepasselijke privacy verklaring.) www.nvmp.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden omtrent privacy eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen naar aanleiding van de voorwaarden omtrent privacy zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.