Links
Zoek

Links

Inzamelsystemen

Afvalfonds Verpakkingen
Producenten en importeurs zijn wettelijk verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval en het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij zijn hiervoor individueel verantwoordelijk. Het Afvalfonds Verpakkingen neemt de verplichting voor inzameling en hergebruik van hen over. Zij betalen daarvoor een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

ARN
ARN is het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche. Binnen deze branche voert zij al meer dan 15 jaar lang de regie over recyclingketens. Inmiddels is ARN uitgegroeid tot expert op het gebied van recycling en ketenregie. Binnen het expertisecentrum speelt kennisuitwisseling een belangrijke rol. ARN gebruikt haar expertise om bedrijven en overheden te begeleiden en te adviseren bij duurzaamheidvraagstukken. Dit doet zij zowel op nationaal als internationaal niveau.

Nedvang
Nedvang staat voor: Nederland Van Afval Naar Grondstof. Dat is dan ook de kern van onze missie: verpakkingsafval een nieuw leven geven. Zo draagt Nedvang bij aan een duurzaam Nederland.

RecyBEM
RecyBEM B.V. en de Vereniging Band en Milieu vinden elkaar in de uitvoering van het Besluit Beheer Autobanden. De leden van de vereniging zijn door het besluit verantwoordelijk gesteld voor een milieuverantwoorde verwerking van gebruikte autobanden. De leden hebben RecyBEM B.V. opgericht die, als uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden, ervoor zorgt dat alle gebruikte autobanden op de Nederlandse markt gestructureerd worden ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze worden herverwerkt.

Stichting OPEN
De producentenorganisaties van audio- en visual apparatuur, witgoed, ICT, verlichting, gereedschappen, zonnepanelen en overige elektrische apparaten hebben op 17 december 2019 stichting OPEN opgericht. Stichting OPEN gaat zich erop richten namens alle producenten op effectieve en efficiënte wijze de wettelijke inzameldoelstellingen te behalen. Om haar missie te realiseren gaat stichting OPEN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen bij de overheid. Via dit instrument is een solide financiering en een faire verdeling van de kosten mogelijk.

Stichting RTA
RTA zet zich in voor het op een goede en verantwoorde manier inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Zij doet dit via het inzamelsysteem SIMPEL WEG. Centraal staat de de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) uit 2005. RTA is een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht voor alle Nederlandse producenten en importeurs van professionele elektrische of elektronische apparatuur. Alle deelnemers én hun klanten kunnen de apparatuur simpelweg laten ophalen.

StiBat
Stibat zorgt ervoor dat lege batterijen worden ingezameld en gerecycled. Met succes. Zo komen ieder jaar bijna negen van de tien afgedankte batterijen goed terecht.

Stichting Vlakglas Recycling Nederland
Vlakglas Recycling Nederland zamelt vlakglasafval in, om het vervolgens te laten recyclen. Vlakglas wordt in de woning- en utitliteitsbouw gebruikt: denk aan ruiten van dubbelglas, spiegels en interieurbeglazing.

Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland
De Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is in 2011 opgericht en heeft ten doel het behartigen van de belangen van de leden en de aan de leden verbonden producenten en/of importeurs voor zover deze belangen betrekking hebben op een goede invulling van producentenverantwoordelijkheid. 

Wecycle
Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten, kringloopbedrijven, winkels, installateurs, kinderboerderijen en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid.

 


Brancheorganisaties

FIAR-CE

NVRD

VLA

VLEHAN

WEEE Forum

 


Overig / overheid

Europese Commissie

Europees Parlement

Europese Unie

Helpdesk Afvalbeheer

Inspectie Leefomgeving en Transport

Milieu Centraal

Ministerie van IenW

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksoverheid

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Tweede Kamer

WEEELABEX