Monitoringsberaad
realisatie doelstellingen e-waste

Monitoringsberaad moet helpen doelstellingen e-waste te realiseren

maandag 25 mei

Het behalen van de Nederlandse inzameldoelstelling voor e-waste is een verantwoordelijkheid van de hele keten. Om de samenwerking hierin te bevorderen, is het Monitoringsberaad opgericht. Onder andere de productstichtingen die samenwerken binnen de NVMP hebben zitting in dit beraad.

Het Monitoringsberaad is een overlegorgaan voor alle partijen die zijn betrokken bij het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Door samenwerken en kennis delen, streven de deelnemers er met elkaar naar de wettelijke doelstelling te halen. Deze schrijft voor dat in 2019 85 procent van het e-waste moet worden ingezameld en gerecycled. In het beraad zijn 19 partijen vertegenwoordigd uit de recyclingindustrie, detailhandel, gemeenten en de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Handhaving

De producenten en importeurs verenigd in de NVMP hebben via uitvoeringsorganisatie Wecycle een landelijk dekkend inzamelsysteem voor e-waste operationeel, voeren communicatiecampagnes en onderzoeken uit. De NVMP is verheugd met de totstandkoming van het Monitoringsberaad en denkt dat de onderlinge samenwerking een meerwaarde kan opleveren. Echter, handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport blijft een absolute voorwaarde om de doelstellingen te behalen. Ook blijft de opsporing van zogenoemde ‘free riders’ belangrijk: producenten en importeurs die elektrische apparaten op de markt brengen maar niet bijdragen aan de kosten die de verantwoorde inzameling en recycling met zich meebrengen.