NVMP-reactie op
illegale export van e-waste

Reactie van NVMP op illegale export van e-waste

maandag 13 mei

Nieuwsuur zond afgelopen zaterdag een reportage uit over de illegale export van afgedankte elektrische apparaten (e-waste), onder meer naar Afrikaanse landen. NVMP, waarin 1.800 producenten en importeurs samenwerken, veroordeelt deze illegale export ten stelligste. De schade die dit toebrengt aan mens en milieu, is enorm. Het is des te schrijnender dat veel mensen hier hun broodwinning uit halen.

Er is maar een manier om dit te stoppen en dat is samen de schouders eronder zetten. De hele keten moet meewerken. Het begint bij de consument, die zijn oude apparaten makkelijk kwijt kan bij de 10.000 inleverpunten van onze uitvoeringsorganisatie Wecycle. Zit het eenmaal in dit systeem, dan wordt het e-waste gegarandeerd verantwoord gerecycled bij gecertificeerde bedrijven in Nederland, België of Duitsland. Gemeenten, winkels én bedrijven doen er daarom goed aan al het ingenomen e-waste correct af te geven, zodat het niet van de radar verdwijnt. Van de overheid mag adequate handhaving worden verwacht.

Ook op internationaal terrein is samenwerking nodig, te beginnen vanuit de EU. Een internationale projectgroep bestaande uit onder meer Interpol, de Universiteit van de Verenigde Naties en het Europese WEEE Forum, verrichtte in 2015 intensief onderzoek naar e-wastestromen in Europa. Daaruit bleek dat jaarlijks naar schatting 400 miljoen kilo e-waste illegaal wordt geëxporteerd vanuit de EU. NVMP steunt de aanbevelingen van deze projectgroep om de illegale export van e-waste tegen te gaan. Harmoniseren van definities, regelgeving en straffen, een verbod op contante geldtransacties in de schroothandel, training van rechters en officieren van justitie en meer gecoördineerd internationaal onderzoek maken onderdeel uit van de aanbevelingen. Daarnaast is het van belang dat exporteurs van werkende, tweedehands apparaten deze legale export goed gaan registreren en rapporteren. Dit draagt bij aan het totale inzicht waar deze werkende apparaten heengaan. Zij moeten dan wel aantoonbaar zijn getest en geschikt zijn bevonden voor producthergebruik. Deze transparantie helpt ook bij de handhaving op illegale export van e-waste.