The Dutch
WEEE Flows

The Dutch WEEE Flows 2012

Samenvatting van het rapport

maandag 19 maart

In 2010 werd 7,5 kg afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (Waste of Electrical and Electronic Equipment - WEEE) per inwoner ingezameld en gerecycled in Nederland. Deze hoeveelheid is gerapporteerd door Wecycle en ICT~Milieu.

De 7,5 kg per persoon is 28% van het gewicht dat de laatste drie jaar aan elektronica is verkocht (EEE). De nieuwe EU-doelstelling, zoals geformuleerd in de revisie van de Europese richtlijn, gaat uit van 65% van het gewicht dat de laatste drie jaar is verkocht.

Een substantiële complementaire stroom WEEE wordt wel parallel verwerkt maar niet gerapporteerd.

Het doel van dit onderzoek is om een nieuwe feitenbasis te leggen onder de aanstaande vertaling van de Europese richtlijn in de Nederlandse praktijk. Tevens brengt het onderzoek de oorsprong en bestemmingen van alle Nederlandse WEEE-stromen in detail in kaart. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in figuren 1 en 2 op pagina 5 van het rapport.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

1. Per inwoner wordt 26,5 kg aan nieuwe elektrische apparatuur op de markt is gezet in 2010 (Put On Market - POM), in totaal 440 miljoen kilo. Het gemiddelde voor 2007 - 2009 is 26,8 kg per inwoner. Deze gegevens zijn gebaseerd op een volledige analyse van alle CBS-handelsdata (gecombineerd met andere bronnen) met betrekking tot productie, import- en exportgegevens voor EEE en biedt een onafhankelijke bepaling van de totale marktinput. Vanwege dezelfde classificatie van handelsdata is de aanpak ook toepasbaar voor andere EU-landen.

2. Er is een nieuw en ongeëvenaard accuraat model ontwikkeld voor de bepaling van vrijkomende WEEE-hoeveelheden. Dit model is gebaseerd op het koppelen van historische verkopen, verblijfstijden in huishoudens en bedrijven en de grootte van het uitstaande park.

3. Met dit model is bepaald dat in 2010 23,7 kg per inwoner (+/- 0,4 kg) of 392 miljoen kilo WEEE is vrijgekomen. De ratio WEEE + gebruikt EEE is 89% op gewichtsbasis ten opzichte van POM 2010.

4. Export voor hergebruik is 2,7 kg per inwoner (44 miljoen kilo, 9% van POM 2010). Hiervan is 1,7 kg per persoon afkomstig van huishoudens en 0,9 kg per persoon afkomstig van bedrijven.

5. Export voor hergebruik reduceert het inzamelpotentieel in Nederland tot 21,0 kg per inwoner (349 miljoen kilo). De ratio WEEE exclusief export hergebruik op gewichtsbasis is 79% ten opzichte van POM 2010.

6. Hiervan wordt 7,5 kg per persoon ingezameld en gerecycled door Wecycle en ICT~Milieu (125 miljoen kilo, 28% van POM 2010).

7. Parallel hieraan is de gedocumenteerde complementaire recyclingstroom verwerkt door regionale en nationale recyclingbedrijven 6,6 kg per inwoner (110 miljoen kilo, 25% van POM 2010). Van deze complementaire recyclingstroom is 60% een monostroom, die uitsluitend bestaat uit e-waste. De rest is onderdeel van een metaalstroom die van origine bestaat uit diverse metaalhoudende producten en een klein percentage WEEE.

8. In totaal 2,3 kg per inwoner, voornamelijk kleine huishoudelijke en ICT-apparaten (2,1 kilo), eindigt in de afvalbak (totaal 38 miljoen kilo, 9% van POM 2010).

9. Bij aanvang van het onderzoek was 30% WEEE gedocumenteerd. Het onderzoek eindigt met 80% WEEE in detail per inzamelcategorie in kaart gebracht (19,1 kg per inwoner, 316 miljoen kilo). De gedocumenteerde hoeveelheden zijn gevalideerd middels een geavanceerd WEEE-ketenmodel, waarin alle kwalitatieve en kwantitatieve marktinformatie is gecombineerd met massabalansen per type actor in de keten. Bovendien alloceert het model de hoeveelheden preciezer naar de individuele inzamelcategorieën.

10. Vanuit deze modellering volgen ook duidelijke indicaties over de bestemming van het (nog) niet gedocumenteerde WEEE. Dit is minimaal 3,9 kg per inwoner en maximaal 5,1 kg per inwoner (64 – 85 miljoen kilo, 15% - 19% van POM 2010). Om verschillende redenen is globaal de helft hiervan, 2,2 kg per inwoner (+/- 37 miljoen kilo), waarschijnlijk structureel niet identificeerbaar.


Downloads:

Report

Samenvatting

Conclusies en aanbevelingen

Conclusions and recommendationsPresentaties:

Keynote speech Eelco Smit - Philips

Presentatie Jaco Huisman – UNU

Presentatie Ellen Brinksma – CBS

Presentatie Stéphane Arditi – European Environmental Bureau

Presentatie Jason Linnell – National Center for Electronics Recycling USA

Presentatie Hiroyuki Furukawa – ENE Ecology Net Japan

Speech Etienne Hendriks – Kyocera

 

Zoetermeer, 15 maart 2012