Sustainable e-waste
management in Ghana

Feasibility study

on sustainable e-waste management in Ghana

 

Aangezien de industrie rondom het reviseren van e-waste in West-Afrika grote sociale en economische functies heeft (leveren van inkomen, verlichten van armoede en bijdragen aan de plaatselijke economie), is het belangrijk bij alle beleidsvoornemens op het gebied van het milieu ook rekening te houden met mogelijke neveneffecten.

Hoewel er een schat aan informatie beschikbaar is over de invloed op het milieu door verschillende mogelijkheden voor E-wastebeheer, is er maar weinig bekend over het functioneren en de socio-economische gevolgen van de informele industrie voor E-wasterevisie en verwerking in ontwikkelingslanden. De enige informatie die beschikbaar is over Ghana, is een rapport van Greenpeace uit 2008 waarin de gevaarlijke werkomstandigheden en het gebruik van kinderarbeid bij de winning van koper uit E-waste aan het licht worden gebracht. Evengoed geeft het onderzoek alleen een anekdotisch beeld waarbij andere kwesties zoals lonen, werkuren en de rol van de sector voor de plaatselijke ontwikkeling niet aan bod komen.

Om een compleet beeld van de e-wastesector in Ghana te krijgen, was ook socio-economisch onderzoek nodig dat zich op zowel positieve als negatieve sociale, milieukundige en economische gevolgen zou richten. Op basis van deze analyse zijn aanbevelingen te formuleren die gunstige gevolgen hebben op zowel milieu-, sociaal als economisch gebied. Ook een verkenning naar de haalbaarheid van internationale samenwerkingsverbanden tussen kleine en middelgrote Afrikaanse bedrijven en Europese recyclebedrijven. Veel e-waste bevat waardevolle metalen, die alleen door enkele geavanceerde faciliteiten in Europa, Japan en Canada op een milieuvriendelijke manier kunnen worden teruggewonnen. Het onderzoek heeft gekeken naar de de haalbaarheid en eerste vereisten van de export van waardevolle E-waste componenten naar deze faciliteiten en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Ghanese e-wastesector.

Het Öko-Institut uit Duitsland voerde dit onderzoek uit in samenwerking met de Ghanese organisatie Green Advocacy en maakte daarbij gebruik van haar bevindingen van haar vorige onderzoek ‘Indicators to assess the social impacts of the E-waste sector in Africa’ en het lopende werk in het E-waste Africa Project om de meest relevante kwesties te identificeren. De betrokkenheid van Green Advocacy zorgde voor een betere toegang tot lokale informatiebronnen en stakeholders en droeg bij aan de duurzaamheid van de oplossing, omdat zij werd getraind in de aanpak van het onderzoek.


Gekoppelde bestanden

Site overzicht
Over NVMP

Producentenverantwoordelijkheid

Onderzoek

Standpunten

WEEELABEX