The Dutch
WEEE Flows

The Dutch WEEE Flows

United Nations University en FFact hebben in 2020 opnieuw onderzoek gedaan naar de zogenoemde e-wastestromen, of ‘WEEE Flows’.

Het onderzoek is een actualisering van het onderzoek naar ‘WEEE Flows’ in 2012, dat destijds het eerste onderzoek in zijn soort was naar de hoeveelheden EEA en AEEA, hun complementaire stromen, hun levensduur, weggooigedrag, hergebruikgedrag en import & export voor hergebruik en recycling. De uitkomsten van dit geactualiseerde onderzoek en de interessante hernieuwde inzichten kunnen mede de basis vormen voor de toekomstige invulling van het e-wastebeleid in Nederland.

Op 12 oktober a.s. organiseren Vereniging NVMP en Wecycle een informatieve bijeenkomst over de resultaten van dit onderzoek. Na afloop daarvan wordt het rapport op deze webpagina gepubliceerd.