The Dutch
WEEE Flows

The Dutch WEEE Flows

United Nations University heeft het onderzoek van 2012 naar de Nederlandse stromen van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) in 2020 herhaald. Dit heeft geresulteerd in het rapport ‘The Dutch WEEE Flows; wat is er tussen 2010 en 2018 gebeurd?’.

Op de eerste dag van de Nationale Recycleweek Heel Holland Recyclet hebben Vereniging NVMP en Wecycle op 12 oktober 2020 in het online congres 'The Dutch WEEE Flows' een overzicht gegeven van de hoeveelheid elektrische apparaten die jaarlijks op de markt worden gebracht in Nederland, de hoeveelheid apparaten die worden afgedankt als afval (e-waste) en hoe dat e-waste wordt ingezameld en verwerkt, zowel op passende wijze binnen de wettelijke kaders als buiten het gereguleerde beheersysteem om.

Bekijk hier de compilatie van het online congres 'The Dutch WEEE Flows' (ca 5 minuten)

Bekijk hier het online congres 'The Dutch WEEE Flows' (ca 1 uur)

Livestream

Het rapport ‘The Dutch WEEE Flows; wat is er tussen 2010 en 2018 gebeurd?’ presenteert de EEA POM (placed on market = POM), de Geproduceerde AEEA (WEEE Generated), de passend verwerkte AEEA-inzameling en de AEEA-lekstromen. De gevolgde methodologie bij het onderzoek is een internationaal erkend meetkader waarbij alle beschikbare statistische gegevens, veldonderzoeken, onderzoeken bij huishoudens en bedrijven, interne gegevens van nalevingsprogramma’s en gegevens van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) voor Nederland zijn geïntegreerd. De resultaten voor 2018 zijn vergeleken met de gegevens van het methodologisch gelijkwaardige onderzoek 'The Dutch WEEE Flows', dat in 2012 is uitgevoerd voor het referentiejaar 2010.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden weergegeven in onderstaande afbeelding.

WEEE Generated en WEEE Flows

In 2018 bedroeg de Geproduceerde AEEA 366 kton. De helft hiervan werd in het NWR geregistreerd als Passend Verwerkt. Volgens berekeningen is ongeveer een kwart Niet- Passend Verwerkt (27%) en ongeveer nog een kwart komt terecht in het restafval via afvalbakken of wordt geëxporteerd voor hergebruik, of kon niet worden gedocumenteerd. In 2010 werd ongeveer een derde (39%) Passend Verwerkt, een derde (34%) werd Niet-Passend Verwerkt en weer een derde (27%) werd afgevoerd in afvalbakken, geëxporteerd voor hergebruik of kon niet worden gedocumenteerd. Grofweg zien we na “een derde, een derde, een derde” in 2010, een verbetering naar “de helft, een kwart, een kwart” in 2018.

Downloads