Stichting
Bruingoed

Stichting Bruingoed

Stichting Bruingoed

Op 1 juni 1998 werd in Nederland het ‘Besluit verwijdering wit- en bruingoed' gepubliceerd (Staatsblad 1998-138 en 299, inwerkingtreding 1 januari 1999). Met het besluit werden producenten en importeurs verplicht tot het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Onder bruingoed wordt verstaan audio en visuele media voor consumenten en het besluit heeft daarmee direct grote invloed op de activiteiten van de leden van vereniging FIAR-CE. FIAR-CE heeft ter uitvoering van de verplichtingen de Stichting Bruingoed opgericht, waarin behalve de leden van de vereniging ook niet-aangesloten producenten en importeurs deelnemen. 


Stichting Bruingoed heeft op haar beurt, samen met Stichting Witgoed (opgericht door de Vereniging van Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland - Vlehan) de Stichting Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) - met als handelsnaam Wecycle - opgericht. Wecycle voert de feitelijke verwijdering van afgedankte apparaten uit in opdracht van genoemde stichtingen.

Klik hier voor een overzicht van de deelnemers van Stichting Bruingoed.

 


Gekoppelde documenten

» Brochure Responsible recycling of CRT screens

» Rapportage Duurzaamheid juni 2017

» Jaarrekening 2014 - Stichting Bruingoed

» Jaarrekening 2013 - Stichting Bruingoed

» Jaarrekening 2012 - Stichting Bruingoed

» Verklaring Stichting Bruingoed

» Statement Brown Goods Foundation

» Jaarrekening 2011 - Stichting Bruingoed

» Jaarrekening 2010 - Stichting Bruingoed

» Jaarrekening 2009 - Stichting Bruingoed

» Jaarrekening 2008 - Stichting Bruingoed