Stichting
Metalektro Recycling

Stichting Metalektro Recycling

Stichting Metalektro Recycling (SMR)

SMR is een initiatief van FME en opgericht door producenten van verschillende brancheorganisaties in Nederland. In het bestuur van SMR zitten dan ook vertegenwoordigers van deze producenten die ervoor zorgen dat de belangen worden gewaarborgd.

Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens álle producenten van elektrische en elektronische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste.

De rol van SMR vanaf 1 maart 2021

Producenten sluiten zich aan bij Stichting OPEN, maar kunnen indirect toch een relatie met SMR houden. In de eerste plaats omdat SMR een van de bestuurders van Stichting OPEN benoemt en jaarlijks de hoogte van de afvalbeheerbijdrage voor 26 productgroepen voorstelt. Daarnaast zal SMR ook specifieke activiteiten of projecten uitvoeren gericht op het behalen van de doelstelling van 65% op een kostenefficiënte wijze.

Door de hoeveelheid aan producten en de diversiteit van de activiteiten wil het bestuur van SMR de interactie met haar achterban vergroten en bedrijven nauwer betrekken bij haar beleid en de uitvoering daarvan.