Stichting
Metalektro Recycling

Stichting Metalektro Recycling

De Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren (SVCV) is per 1 januari 2015 gefuseerd met de Stichting Metalektro Recycling (SMR).
Met de inwerkingtreding van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten in februari 2014 is de scope voor de Stichting Verwijdering Centrale Ventilatoren sterk veranderd. Door het onderbrengen van alle werkzaamheden in één organisatie kunnen de belangen van de aangesloten deelnemers nog beter, effectiever en efficiënter worden behartigd. Per 1 januari 2015 neemt de Stichting Metalektro Recycling dan ook de belangen waar van de Centrale Ventilatoren. 


De Stichting Metalektro Recycling (SMR) is een onafhankelijke en non-profit productstichting die namens producenten/importeurs –meestal via de diverse brancheorganisaties- de realisatie en uitvoering van de wettelijke verplichte inzameling en recycling van elektr(on)ische apparatuur uitbesteedt aan Wecycle. Het gaat hier om diverse categorieën zoals: cv-ketels, boilers, naaimachines, elektr(on)isch speelgoed, medische apparatuur, meet- en regeltechniek, verkoopautomaten en elektr(on)ische muziekinstrumenten.


De SMR is hierbij: aanspreekpunt voor producenten/importeurs en brancheorganisatie, voorlichtingsbron, beheerder van de financiële middelen als voorziening voor de toekomstige verwerking, opdrachtgever aan de uitvoeringsorganisatie Wecycle, beheerder van de ontvangen verwijderingsbijdragen, contactpersoon van de diverse brancheverenigingen aangaande het verloop van de uitvoering van de wetgeving en overlegorgaan met andere productstichtingen over het te voeren beleid.