Export voor
Hergebruik

Export voor hergebruik

Standpunt

Vereniging NVMP is tegen de ongecertificeerde export van elektronica voor hergebruik in ontwikkelingslanden. Die export is vaak een dekmantel voor de uitvoer van e-waste naar ‘scrap yards’ waar informele bedrijfjes elektronica verwerken met grote schade voor gezondheid en milieu. NVMP is dan ook verheugd met de verplichting tot het verstrekken van certificaten, waaruit blijkt dat de geëxporteerde apparaten goed werken en in het land van bestemming bruikbaar zijn. Bonafide handelaren en refurbishers kunnen deze certificaten zelf afgeven. De douane kan aan de hand van certificaten effectief controleren op illegale export.

 

Export voor hergebruik

Hergebruik verlengt de levensduur van een elektrisch apparaat en kan daarmee mogelijk bijdragen aan duurzaamheid. Voorwaarde is wel dat het apparaat goed functioneert en dat het na gebruik op een verantwoorde manier wordt gerecycled, waarbij toxische stoffen worden verwijderd en dat zoveel mogelijk grondstoffen worden teruggewonnen.

Er is niets tegen export voor hergebruik naar landen die aan de genoemde voorwaarden voldoen, zoals in EU-landen. De wetgeving staat dat ook toe. Export naar landen die geen goed inzamel- en recyclingsysteem hebben, vraagt echter om een aantal waarborgen om te verzekeren dat de apparaten. ook echt kunnen worden (her)gebruikt en niet (vrijwel) direct op de vuilnishoop belanden.

Afgedankte apparaten belanden in Afrika en Azië vaak in een informele recyclingsector, die de meest waardevolle grondstoffen eruit haalt met grote schade aan het milieu en aan de gezondheid van medewerkers en omwonenden In sommige landen worden wel initiatieven ondernomen om inzamel- en recyclingsystemen van hogere kwaliteit op te zetten, met steun van Vereniging NVMP, het zijn vooralsnog niet meer dan eerste stappen naar verantwoorde verwerking.

Handelaren in ontwikkelingslanden betrekken ook direct elektronisch afval uit Nederland en andere Europese landen. Die import is ook in veel landen in Afrika en Azië verboden, evenals de export in Europa is verboden. Maar onder het mom van export voor hergebruik wordt dat verbod omzeild. Douane en justitie slagen er aan beide zijden nauwelijks in om containers met illegaal e-waste in de massale uitvoerstroom tegen te houden.

Vereniging NVMP pleit er daarom voor om export voor hergebruik alleen toe te staan voor producten met een certificaat, waaruit blijkt dat de geëxporteerde producten in het land van bestemming nog bruikbaar zijn. De bonafide handelaren en refurbishers kunnen deze certificaten zelf afgeven. Overigens is ook in geval van toepassing van dergelijke certificaten een adequate handhaving noodzakelijk.
Waar het om gaat, is dat afgedankte apparaten zo goed mogelijk worden gerecycled, zoals nu in Nederland waar een materiaalhergebruik van meer 84 procent gerealiseerd wordt en een nuttige toepassing van 97 procent.
Download
» Standpunt Export voor Hergebruik

 


 

Over Vereniging NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.750 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in Nederland. NVMP zet zich namens hen in voor het inzamelen en hoogwaardig recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende lampen ('e-waste'). Zij streeft ernaar meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terecht komen. De uitvoering van inzameling en recycling is ondergebracht bij Wecycle die, net als Vereniging NVMP, geen winstoogmerk heeft.

Voor meer informatie
Eva Gobits, bestuurssecretaris Vereniging NVMP
Telefoon: 079 - 7600 621
E-mail: eva.gobits@nvmp.nl