WEEELABEX
kwaliteitsstandaard
Zoek

WEEELABEX

Kwaliteitsstandaard voor verwerking van e-waste

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamelsystemen waaronder Wecycle, die zijn verenigd in het WEEE Forum. Het geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, voorziet in controle op de naleving door onafhankelijke auditors en schrijft rapportage voor van verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten.

De verwerkers en inzamelsystemen van e-waste hebben baat bij gelijke normen voor behandeling en verwerking van e-waste, omdat die een gelijk speelveld scheppen waarbij het minimale kwaliteitsniveau van recycling is vastgelegd. In de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), die op 14 februari 2014 van kracht werd, heeft de Nederlandse overheid dan ook in overleg met verwerkers en met producenten besloten als een van de eerste landen verwerking volgens de WEEELABEX-regels verplicht te stellen per 1 juli 2015.
In februari 2016 hebben de Europese koepelorganisaties Applia, DIGITALEUROPE, EERA en het WEEE Forum er per brief bij de Europese Commissie voor gepleit WEEELABEX (EN 50625 Series) in alle EU-lidstaten verplicht te stellen.

Passende verwerking betekent dat inzamelaars sinds 1 juli 2015 e-waste alleen mogen afgeven aan verwerkers die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd en die de aangeboden hoeveelheden registreren bij het Nationaal (W)EEE Register (www.nationaalweeeregister.nl). De recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen. Afgifte aan binnenlandse of buitenlandse recyclers die niet over de vereiste certificering beschikken, is dan verboden.


WEEELABEX-organisatie en trainingen

De WEEELABEX-organisatie is gevestigd in Praag. Deze organisatie verzorgt onder meer trainingen over WEEELABEX voor auditors en recyclers ("operators"). 
Ook publiceert de WEEELABEX-organisatie op haar website:
» Overzicht van gecertificeerde verwerkers
» Overzicht van Lead Auditors en Auditors

Downloads

» Brochure European Standards for WEEE | CENELEC
» Nederlandse vertaling (niet-officieel) van de WEEELABEX-standaard Verwerking (v9)
» Normative document WEEELABEX on Treatment (v9)
» Compliance with EN 50625
» Handleiding WEEELABEX in de Metaalrecyclingbranche
» Manual WEEELABEX in the Metals Recycling Sector (English version)
» Vragen en antwoorden over de Regeling AEEA en WEEELABEX
» Basisinformatie voor verwerkers die een WEEELABEX-audit willen uitvoeren
» WEEELABEX Guidance Document for Treatment Operators
» Architecture and governance of WEEELABEX Conformity Verification


Op 29 september 2014 organiseerde NVMP in samenwerking met MRF de WEEELABEX-startersbijeenkomst. Deze bijeenkomst was bestemd voor ondernemingen die inmiddels besloten hebben zich WEEELABEX te laten certificeren.  De presentaties kunt u hier downloaden:
» Presentatie van Julie-Ann Adams, lead auditor Really Green Credentials
» Presentatie van Wilfried Dries, account manager Nederland Coolrec
» Presentatie van Ben Tieman, consultant WMBC

Meer informatie

» www.weeelabex.org
» Helpdesk Afvalbeheer
» Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
» EU roept WEEELABEX uit tot top-milieuproject

 

Contactgegevens

Voor nadere informatie over WEEELABEX kunt u contact opnemen met
Eva Gobits, bestuurssecretaris Vereniging NVMP
Telefoon: 079 - 7600 621 
E-mail: eva.gobits@nvmp.nl