Werkbezoek Tweede Kamerlid
Stientje van Veldhoven

Werkbezoek Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven

Wednesday 10 August

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) bracht afgelopen week een bezoek aan een recyclebedrijf dat koel- en vriesapparatuur recyclet in opdracht van de producenten en importeurs. Van Veldhoven en vertegenwoordigers van de NVMP, waarin de producenten en importeurs zijn verenigd, spraken onder meer over de grondstoffenrotonde. Ook werden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar herwinning van zogenoemde kritische grondstoffen uit elektrische apparaten. Van Veldhoven: "Ik ben onder de indruk van het recycleproces en hoe belangrijk dit is voor het milieu. Het hergebruiken van grondstoffen uit elektrische apparaten is een belangrijk onderdeel van de grondstoffenrotonde die ik voor ogen heb in Nederland."

Terugwinning grondstoffen
Terugwinning van grondstoffen is een belangrijke reden voor recycling. Technisch onderzoeksbureau MARAS heeft in opdracht van de NVMP onderzocht welke kritische grondstoffen aanwezig zijn in afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) en in hoeverre het mogelijk is deze via recycling terug te winnen. De lijst kritische grondstoffen in e-waste is opgesteld door de EU. Op de lijst staan stoffen als gallium, indium, kobalt, palladium, platinum, wolfraam en een reeks zeldzame aardmetalen. In groot witgoedapparaten (o.a. koelkasten, vaatwassers, wasmachines) zitten verwaarloosbare hoeveelheden kritische grondstoffen. Zo werd vorig jaar meer dan 19 miljoen kilo aan wasmachines gerecycled, waar in totaal minder dan 1,5 kilo palladium in zat.

Een aantal kritische stoffen kan technisch gezien niet of maar beperkt worden teruggewonnen. Dit komt omdat in (onderdelen van) een apparaat stoffen aan elkaar zijn gekoppeld, die van nature niet altijd van elkaar zijn te scheiden. Hierdoor kunnen zelfs geavanceerde metaalsmelters de aanwezige metalen niet allemaal volledig terugwinnen als grondstoffen. In de onderzochte bruingoedapparaten (o.a. videorecorder, dvd-speler, geluidsapparatuur) zitten kritische grondstoffen bij elkaar, met name in de printplaten. De mate waarin stoffen in printplaten en andere onderdelen van apparaten kunnen worden teruggewonnen tijdens het recycle- en metaalsmeltproces, is daarnaast afhankelijk van de manier van scheiding en demontage. Afhankelijk van de complexe combinatie van materialen in e-waste treden er deels onvermijdbare verliezen op van materiaal of kwaliteit tijdens de recycling.

MARAS berekende de aanwezigheid van kritische grondstoffen voor batterijen, spaarlampen en een tiental soorten wit- en bruingoedapparaten. Het volledige onderzoeksrapport staat op www.nvmp.nl.

CO2-reductie
Het werkbezoek van Stientje van Veldhoven had plaats bij Coolrec in Dordrecht, één van de recyclingbedrijven die uitvoeringsorganisatie Wecycle heeft gecontracteerd. Wecycle organiseert de feitelijke inzameling en recycling van e-waste in opdracht van de NVMP. In 2010 is ruim 106 miljoen kilo e-waste gerecycled. Ruim 23 miljoen kilo hiervan is koel-/vriesapparatuur. Daarvan wordt 84% hergebruikt, met name metalen en plastics. Ook draagt de recycling van koel-/vriesapparatuur bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Schadelijke CFK’s worden verwijderd en onschadelijk gemaakt, zodat ze het milieu niet kunnen belasten. Voorzichtige berekeningen tonen aan dat in 2010 hierdoor 400 miljoen kilo aan CO2-equivalenten is bespaard.

 

10 augustus 2011