Privacy
& Cookie Statement
Zoek

Privacy & Cookie Statement

Privacy Statement

NVMP, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons eventueel verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke wijze NVMP met uw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  1. Het verwerken van uw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op te reageren.
  2. Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

 

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie

Indien u vragen hebt aan of klachten en opmerkingen heeft over NVMP kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@nvmp.nl. Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om op uw ingekomen e-mail te kunnen reageren. Om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen uw gegevens worden opgeslagen evenals de door u toegezonden e-mail. Hierbij slaat NVMP slechts de door u verstrekte gegevens op, waaronder maar niet uitsluitend, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geeft u toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte informatie.

Grondslag van de verwerking op de website

Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG. NVMP wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website ons Cookie Statement.

Google Analytics

Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies” (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
  • NVMP heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • NVMP heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • NVMP maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

NVMP heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

  1. Voor ingekomen vragen op info@nvmp.nl geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn dit kan per geval verschillen. NVMP streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.
  2. Uw persoonsgegevens worden na uw bezoek aan de website zolang als nodig bewaard en vervolgens op een deugdelijke en duurzame wijze verwijderd.

 

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. NVMP en haar vewerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (NVMP, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@nvmp.nl).

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NVMP en haar verwerker kunt u deze stellen via info@nvmp.nl.Cookie Statement

Belangrijke informatie over cookies op NVMP.nl

NVMP informeert u in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan NVMP.nl kunnen worden geplaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina's van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan NVMP.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van NVMP.nl kan door NVMP informatie over uw gebruik van NVMP.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies

Bij het bezoeken van NVMP.nl kunnen eigen NVMP-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor NVMP, worden door NVMP op uw computer opgeslagen en alleen NVMP heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel 'first party cookies' genoemd. Zulke cookies worden door NVMP bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van NVMP.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik van NVMP.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van NVMP.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) NVMP.nl. Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die NVMP eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is het NVMP Privacy Statement van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

NVMP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2018